Continence Service

Il-Continence Service hu immirat li jtaffi problemi psikoloġiċi li għalih anzjan jista’ jkollu minħabba problemi fil-bużżieqa jew fil-musrana li jirriżultaw minħabba f’inkontinenza. L-għan ta’ dan is-servizz hu li jipprovdi appoġġ finanzjarju lil dawn l-anzjani billi jiġu mogħtija ħrieqi li huma ssussidjati fuq bazi parzjali jew sħiħ.

X'SE TINGĦATA

Skema A: Intitolament għal provvista ta’ prodotti kompletament issussidjati, irreferi ghal lista indikata hawn taħt(skont ir-riċetta tat-tabib tal-pazjent u assessjar minn CommCare).

Skema B: Intitolament għal provvista ta’ ħrieqi parzjalment issussidjati (skont ir-riċetta tat-tabib tal-pazjent u assessjar minn Commcare).

ELIĠIBBILTÀ

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Skema A: F’pussess ta’ Karta tal-Identità Speċjali (SID-UE) valida maħruġa mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (CRPD) u li jsoffri minn inkontinenza kif iċċertifikat mittabib tal-pazjent
  • Skema B: Anzjan li għandu 60 sena `l fuq u li jsoffri minn inkontinenza kif iċċertifikat mit-tabib tal-pazjent

DOKUMENTAZZJONI MEĦTIEĠA

Il-Karta tal-Identità Speċjali (Skema A)
Rapport mediku ffirmat mit-tabib tal-pazjent

Jekk tixtieq tgħaddi xi suġġeriment jew tagħmel xi lment jekk jogħġbok agħfas hawn