Domiciliary Caring

Id-Domiciliary Caring hu mmirat sabiex jagħti servizz ta’ assistenza medika fid-dar. Ipprovdut mitTaqsima tal-Assessjar tal-CommCare, dan is-servizz li hu bbażat fil-komunità huwa kkoordinat mit-tim tal-CommCare u jaħseb għall-ħtiġijiet tal-klijent b’mod personali u ħolistiku, fejn jintuza metodu talimmaniġġjar tal-każ. Dan jintlaħaq billi l-membri kollha tat-tim jiġu nvoluti u fejn ikun hemm bżonn jiġu nvoluti wkoll professjonisti u entitajiet oħra. Dan is-servizz jista’ jintuża wkoll ma’ servizzi oħra tas-saħħa u oħrajn soċjali li huma meħtieġa f’kull komunità. Importanti, li kull klijent jiġi assessjat minn professjonista minn CommCare sabiex ikun żgurat li s-servizz jingħata lil min veru għandu bżonnu.

X'SE TINGĦATA

Meta każ jiġi riferut, dan jiġi eżaminat minn professjonisti li jiddistingwu bejn każijiet sempliċi ta’ żjarat li jsiru fid-djar u dawk il-każijiet aktar komplessi li jeħtieġu aktar impenn intens mit-tim.

Pazjenti li jkollhom ħtiġijiet aktar komplessi rigward is-saħħa jkollhom żjara fid-dar u jsir assessjar birreqqa. Ladarba il-ħtiġijiet tagħhom jiġu ddentifikati, pjan ta’ kura jiġi mfassal bil-kollaborazzjoni talpazjenti, familji tagħhom u ma’ persuni li jaħdmu b’mod volontarju mal-pazjenti.

Persuna li tirċievi kura mill-CommCare tiġi eżaminata fuq bażi regolari. CommCare għandhom l-awtorità li ma jaċċettawx referenzi mhux addattati u hija responsabbli li tiddeċiedi fuq l-għoti tas-servizz u lfrekwenza tat-trattament.

ELIĠIBBILTÀ

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Pazjenti li ma jistgħux joħorgu barra minn djarhom mingħajr assistenza; jew
  • Pazjenti li jkunu rilaxxati mill-isptar minħabba kura akuta u li għandhom bżonn kura għal żmien qasir jew għal żmien twil; u li ma jistgħux jattendu ċentri tas-saħħa jew kliniċi periferali; jew
  • Pazjenti li għandhom bżonn preparazzjoni qabel operazzjoni; jew
  • Pazjenti li jeħtieġu trattament li ma jistax isir kif suppost f’ċentri tas-saħħa jew kliniċi

DOKUMENTAZZJONI MEĦTIEĠA

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Ittra medika riċenti tar-rilaxx tal-pazjent imsejħa case summary, jew referenza riċenti mit-tabib. Din ir-referenza medika trid tinkludi d-dettalji kliniċi tal-pazjent u l-istorja medika jew kirurġika tiegħu, is-servizz meħtieġ u l-frekwenza, u lista ta’ medikazzjonijiet
  • Rapport mediku ffirmat mit-tabib tal-pazjent
  • Lista ta’ affarijiet li jiġu kkunsmati jew materjali meħtieġa sabiex l-care worker tkun tista’ tipprovdi s-servizz mitlub

Jekk tixtieq tgħaddi xi suġġeriment jew tagħmel xi lment jekk jogħġbok agħfas hawn