Navigate Up
Sign In

Servizzi għall-Anzjani


Sezzjoni 1: Dettalji tal-Applikant


Stat Ċivili


Informazzjoni Addizzjonali


Dettalji ta' Kuntatt


Sezzjoni 2: Tagħrif dwar Qraba
Sezzjoni 3: Jekk jogħġbok immarka (✔ ) servizz jew servizzi li teħtieġ

Jekk jogħġbok aqra b’attenzjoni
Servizzi mmarkati b’nota “Rapport Mediku Meħtieġ” jindikaw li biex tapplika, Sezzjoni 4 – Rapport Mediku ta’ din l-applikazzjoni trid tiġi kompluta mit-tabib tal-familja tiegħek u approvata permezz ta’ timbru uffiċjali u l-firma tiegħu/tagħha rispettivament.

Għall-Active Ageing Centres (Referenza 1), jekk jogħġbok niżżel il-Lokalità


Servizzi ta’ Respite (Referenza 3 u 4), jekk jogħġbok indika il-perjodu meħtieġ fit-tabella hawn taħt:

Referenza 3 / Respite at Home


Referenza 4 / Respite - Malta


Referenza 4 / Respite - Għawdex


Sabiex jingħata s-Servizz tal-Home Help (Referenza 2), hu importanti li tindika f’Sezzjoni 2 min jgħix fir-residenza, kif ukoll tissottometti Rapport Mediku għall kull persuna `l fuq minn 60 sena li tgħix fl-istess residenza.


Sezzjoni 4: Rapport Mediku (Timtela’ mit-Tabib tiegħek fejn applikabbli)

Rapport Mediku

Rapport Mediku:   
Rapport Mediku:   
Rapport Mediku:   
Rapport Mediku:   

Dikjarazzjoni

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Ikkuntattja 
      Anzja​nità​ Attiva u ​Kura 
      fil-Komuni
      3, Triq Żekka
      Valletta VLT 1510
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
      Tel. 2278 8800
 
 Imejl