Latest News

May 11, 2021

Min-nhar it-Tnejn li ġej, se tkun qed tiddaħħal it-tielet fażi ta’ rilaxx mir-restrizzjonijiet fid-djar tal-anzjani. 
 
Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia ħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha spjega li wara konsultazzjoni mad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, l-Awtorità għall-Istandards għall-Ħarsien Soċjali se timxi lejn it-tielet fażi ta’ rilaxx ta’ restrizzjonijiet waqt żjarat minn persuni lil qrabathom fid-djar kollha tal-anzjani u fir-Residenza San Vinċenz de Paul. 
 
Il-Ministru Michael Farrugia fakkar li fl-aħħar ta’ April tħabbret it-tieni fażi ta’ żjarat mingħajr perspex. “L-ewwel u t-tieni rilaxx ta’ restrizzjonijiet fid-djar tal-anzjani kienu inkoraġġanti u għalhekk, mit-Tnejn 17 ta’ Mejju 2021, se tkun introdotta t-tielet fażi. Ir-restrizzjonijiet se jitnaqqsu b’kawtela biex kull darba jkun evalwat l-impatt qabel jittieħed pass ieħor”, qal il-Ministru Farrugia.
 
Għaldaqstant, mit-Tnejn 17 ta’ Mejju 2021, se jidħlu fis-seħħ dawn il-miżuri:
 
• Iż-żjarat ta’ 25 minuta ’l waħda se jiżdiedu għal tliet darbiet fil-ġimgħa. Żewġ qraba mill-istess dar jistgħu jżuru resident fid-dar tal-anzjani. B’hekk sa sitt persuni jkunu jistgħu jagħmlu appuntament.
• Residenti li għandhom id-dimensja jista’ jibqa’ jkollhom żjara ta’ 15-il minuta kuljum. Kull darba jistgħu jżuruhom sa żewġ persuni mill-istess dar. 
• L-ilbies tal-maskri, iż-żamma tad-distanza u miżuri oħrajn iridu jibqgħu jkunu osservati. 
• Dan se jkun jgħodd ukoll għar-Residenza San Vinċenz de Paul.
 
Il-Ministru Michael Farrugia ħeġġeġ biex aktar membri tal-pubbliku jibqgħu jirreġistraw u jattendu għall-appuntamenti tagħhom biex jirċievu l-vaċċin. “B’dan il-mod, inkunu nistgħu nkomplu niftħu aktar żjarat fid-djar kollha tal-anzjani u fir-Residenza San Vinċenz de Paul,” żied jgħid.
 
Huwa ħabbar ukoll li mit-Tnejn 24 ta’ Mejju 2021, se jidħlu fis-seħħ dawn il-miżuri:
 
• Iċ-ċentri ta’ matul il-jum ser jerġgħu jinfetħu b’numru ta’ miżuri, fosthom iż-żamma tad-distanza soċjali. Kull ċentru ta’ kuljum ser jkun qed jilqa’ fih anzjani u żewġ membri tal-istaff biex tinżamm id-distanza soċjali. In-numru ta’ anzjani se jkompli jiżdied wara diskussjoni u konsultazzjoni meħtieġa mal-awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika. 
• Djar residenzjali tal-anzjani u r-Residenza San Vincenz de Paul se jibdew jorganizzaw ħarġiet għar-residenti rispettivi tagħhom filwaqt li jirrispettaw is-sistema tal-bubble tal-istess dar.
 

May 05, 2021

Minister for Senior Citizens and Active Ageing Michael Farrugia announced that seventy-three employees from the Department of Active Ageing and Community Care will be coached through two specialised programmes, one addressing vulnerabilities amongst the elderly and another dealing with assisting the elderly through the arts of music, painting and drama.

These training programmes will be offered by the University of Malta, thanks to a Memorandum of Understanding signed between the University and the Department for Active Ageing and Community Care. Minister Michael Farrugia stated that although there are several other similar arrangements with the University of Malta, this agreement will strengthen collaboration and co-operation in lifelong learning between the two parties.

He stressed the importance of offering all the educational support possible to our workers in order to achieve a better service. The Minister continued by saying that such educational programmes will secure high quality services to our elderly.

Minister Michael Farrugia went on by stating that the Department will be offering placement opportunities to those University students reading courses related to gerontology. This will lead to an early identification of elderly suffering either abuse, or becoming vulnerable, or loss of self-sustainability, thus enabling prompt assistance. This will help workers become more conscious of elderly vulnerability, thus striking an early alarm to the Department for immediate action. Participation in the Arts will also provide active inclusion of the elderly.

The Department for Active Ageing and Community Care will be sponsoring all the programmes and each programme shall consist of 20 hours spread over three months, and upon completion, participants shall be awarded a certificate of attendance.

Mar 26, 2021

​Il-Gvern se jkun qed iżid l-għajnuna finanzjarja li jipprovdi bħala sussidju lil dawk l-anzjani li jimpjegaw carer kwalifikata biex tgħinhom fil-bżonnijiet tagħhom ta’ kuljum.  

Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia ħabbar li minn din is-sena, kif imħabbar fil-Budget 2021, il-Gvern se jkun qed iżid is-sussidju bi kważi €800, għal €6,000 fis-sena.

Huwa spjega li l-iskema carer-at-home tnediet bħala proġett pilota f’Jannar tas-sena 2016. Fil-bidu tal-iskema, l-għajnuna finanzjarja kienet ta’ €4,500 fis-sena u fl-ewwel sena, kienu bbenefikaw mal-57 persuna. 

Żied jgħid li matul is-snin li ilha titħaddem, id-domanda baqgħet tiżdied u llum hemm madwar 518-il ċittadin anzjan li jibbenefika minn din l-iskema. 

Il-Ministru Michael Farrugia qal li l-iskop ta’ din l-iskema huwa li tittardja kemm jista’ jkun il-ħtieġa li l-anzjani jmorru jgħixu ġewwa faċilità ta’ kura fit-tul.

“L-iskop tal-Gvern huwa li nkomplu dejjem intejbu, insaħħu, u nżidu s-servizzi li noffru fil-komunità biex l-anzjani jsibu dejjem min jieħu ħsiebhom u fl-istess ħin, inkunu qed innaqqsu s-solitudni fost l-anzjani li jgħixu waħedhom u anke ngħinuhom biex ikollhom kwalità ta’ ħajja aħjar fil-kumdità ta’ djarhom,” qal il-Ministru Farrugia.

Dan is-sussidju jagħmel tajjeb bħala parti mill-paga li tirċievi l-carer. Filwaqt li l-benefiċċju massimu jitħallas lil min jimpjega carer fuq bażi full-time, il-benefiċċju jkun wieħed pro-rata għal dawk l-anzjani li jimpjegaw carer fuq bażi part-time. Bħalissa hemm 364 carer full-time filwaqt li 154 carer huma impjegati fuq bażi part-time.

Il-Gvern jalloka €3 miljuni għal din l-iskema u l-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità tirċievi medja ta’ 40 applikazzjoni ġdida fix-xahar.

Il-Ministru Michael Farrugia fakkar li d-Dipartment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità joffri 20 servizz lill-anzjani fil-komunità u minn riċerka li saret riċenti, irriżulta li 97% tal-anzjani li jirċievu xi wieħed jew iżjed minn dawn is-servizzi, huma sodisfatti ħafna. 

Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Renzo Degabriele spjega li anzjan ikun jista’ japplika għal dan is-servizz billi jissottometti formola li tiġi evalwata mit-tim professjonali CommCare fi ħdan id-Dipartment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità. Il-carer tal-għażla tal-anzjan jeħtieġ li jkollu l-kwalifikazzjoni u d-dokumentazzjoni meħtieġa biex ikun eleġibbli.

pr210602a.jpg

Mar 17, 2021

Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal li l-għan tal-gvern huwa li jkompli jaħdem biex jiffaċilita l-interazzjoni soċjali u jipprevjeni kemm jista’ jkun l-iżolament fost l-anzjani.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema ‘Gvern għan-Nies’ f’San Pawl il-Baħar, il-Ministru Michael Farrugia ħabbar li d-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità għadu kif laħaq ftehim ma’ Willingness Hub, li hija kumpanija magħmula minn tim multidixxiplinarju ta’ professjonisti, biex jinbeda programm ta’ taħriġ dwar it-teknoloġija tal-informatika u s-saħħa mentali għall-anzjani.

Il-Ministru Michael Farrugia spjega li fil-ġimgħat li għaddew, diġà ttieħdu diversi inizjattivi f’dan il-qasam, fosthom l-estensjoni tal-wifi f’kull parti tad-djar tal-anzjani kollha, filwaqt li se jinbeda proġett simili f’parti minn San Vinċenz de Paul. Sostna li matul dan iż-żmien ta’ pandemija ħarġet aktar minn qatt qabel il-vulnerabbiltà tal-anzjani. Dan irriżulta f’sitwazzjonijiet fejn diversi anzjani bdew iħossuhom waħedhom u soċjalment iżolati.

Huwa żied jgħid li, “Il-midja soċjali, tgħin lin-nies jibqgħu f’kuntatt ma’ persuni oħrajn fil-komunità filwaqt li r-riċerka turi li l-anzjani huma anqas probabbli li jkunu litterati fit-teknoloġija tal-informatika għax ma kellhomx opportunitajiet aktar kmieni matul ħajjithom. Għalhekk, dan it-taħriġ għandu l-għan li jipprovdi għarfien dwar l-użu tat-teknoloġija tal-informatika lil persuni ta’ ‘l fuq minn 60 sena, b’enfasi speċjali fuq is-saħħa mentali u kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom”.

Dan il-proġett se jkun imqassam fuq medda ta’ tliet snin u t-taħriġ se jkun ipprovdut kemm lil dawk l-anzjani li jgħixu fil-komunità u anke lil dawk li jgħixu fi djar residenzjali. Dan se jkun jista’ jibda ladarba jerġgħu jinfetħu ċ-ċentri ta’ matul il-jum għall-anzjani.

Il-Ministru Farrugia temm jgħid li dan il-gvern huwa gvern għan-nies, gvern li għandu saqajh mal-art li jagħraf il-bżonnijiet tan-nies, speċjalment tal-anzjani.​