Kumitat tal-Immaniġjar

Chairperson
Imħallef Emeritu Philip Sciberras

Viċi Chairperson
Dr Zaid Teebi

Kap Eżekuttiv
Dr Josianne Cutajar

Membri
Dr Maria Concetta (Marcon) Ali
Arch. Alistair Avallone
Sur Joseph Galea
Arch. Chris Grech
Sur Gaetano Mercieca
Sa Antoinette Vassallo

Segretarja
Sa Susan Magri

 

Aġġornat l-aħħar: Mejju 2021