Applikazzjonijiet

Applikazzjoni għas-Servizzi għall-Anzjani

Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità għandu l-għan sabiex jippromovi anzjanità attiva kif ukoll kwalità ta’ ħajja aħjar għall-anzjani. Id-dipartiment jipprovdi diversi servizzi ta’ sapport u kura tas-saħħa permezz ta’ kura personalizzata li tiffoka fuq benefiċċji tanġibbli u kura sostenibbli fit-tul. Id-dipartiment jipprovdi wkoll servizzi fil-komunità bħala parti mill-impenn tiegħu sabiex ikompli jagħti sapport lill-anzjani li jgħixu fil-komunità u b’hekk jipposponi l-bżonn li jidħlu għal kura fit-tul. 

Kura tad-Dimenzja fid-Dar

Dan il-kors huwa maħsub għal dawk il persuni li joffru kura lil membri tal-familja, qraba u ħbieb bid-dimensja. It-terminu “persuniali toffri kura lil tal-familja” jirreferi għal dawk il-persuni li jieħdu ħsieb il-qraba u dawk l-aktar għal qalbhom u ma jitħallsux formalment għas-servizz li jagħtu. Ir-riċerka stabbiliet li l-biċċa l-kbira tal-kura hija pprovduta minn dawn il-persuni li joffru kura lil tal-familja. Waħda mill-għanijiet tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Dimenzja ta’ Malta 2013-2020, hija li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ individwi li jgħixu bid-dimensja, il-persuni li joffru kura u l-membri tal-familja tagħhom. Ikseb aktar informazzjoni permezz ta’ din il-link.

Applikazzjoni għall-Kustodja

Skond il-liġi (Artikolu 189 (3) tal-Kodiċi Ċivili u l-Artikolu 521 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili), it-talba għall-Kustodja tista’ ssir minn:

  • kull persuna b’diżabilità jew diżordni mentali li tixtieq li jinħatar Gwardjan
  • konjuġi ta’ persuni b’diżabilità jew diżordni mentali
  • qraba ta ‘persuni b’diżabilità jew diżordni mentali
  • l-Avukat Ġenerali, sakemm it-talba ma ssirx minn xi persuna oħra

Persuna tista’ tapplika għall-Kustodja billi tniżżel u timla Applikazzjoni u Rapport Mediku.

Jekk teħtieġ għajnuna biex tifhem u  timla l-applikazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-Reġistratur tal-Bord dwar il-Kustodja.​

Applikazzjoni għall-Workshops “Niddiskutu l-Aċċess Diġitali”

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum l-Anzjan, li din is-sena se jkun iddedikat għall-aċċess diġitali għal kull età, l-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità se tkun qed torganizza ħames workshops imsemmija “Niddiskutu l-Aċċess Diġitali”. Għal dawn il-workshops se jkunu jistgħu jattendu persuni li għandhom ‘il fuq minn  60 sena sabiex jiddiskutu ma’ professjonisti, l-użu tat-teknoloġija fil-ħajja ta’ kuljum, xi jxekkel l-użu tat-teknoloġija, u kif jistgħu jitgħallmu iktar dwar dan is-suġġett. 

Premju Anzjanità Attiva 2021

Il-Premju Anzjanità Attiva huwa ċelebrazzjoni ta’ ammont kbir ta’ xogħol, impenn u dedikazzjoni fis- settur tal-Anzjanità Attiva. Dan huwa avveniment annwali li ser ikun parti miċ-ċelebrazzjonijiet li jseħħu fix-xahar ta’ Ottubru li huwa ddedikat għall-Anzjani. Din is-sena l-bord qiegħed jilqa’ applikazzjonijiet għal 5 premjijiet: Premju Anzjanità Attiva, Premju Kulturali tas-Sena, Premju Akkademiku tas-Sena, Premju Sportiv tas-Sena, Premju Solidarjetà Interġenerazzjonali.