Applikazzjonijiet

Konferenza tal-Ġerjatrija - ‘Nesploraw Era Ġdida t’Anzjanità’

L-ewwel konferenza mtella’ mill-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità bl-isem ta’ ‘Nesploraw Era Ġdida t’Anzjanità’ ser issir fil-25 ta’ Novembru fil-lukanda Excelsior, il-Furjana. Numru ta’ speċjalisti fil-qasam tal-ġerjatrija ser jippreżentaw informazzjoni relevanti minn studji li saru f’pajjiżna, bl-għan li nedukaw aktar lill-professjonisti dwar kif nistgħu nagħmlu avvanz fil-prattika u l-attitudni.

Il-preparazzjonijiet bdew, għalhekk qed nistiednuk biex tirreġistra u tirriserva postok fil-konferenza billi taċċessa l-link t’hawn taħt, tagħmel scan tal-QR code, u irreferi għall-programm.

L-applikazzjonijiet ser jibqgħu miftuħa sal-11 ta’ Novembru 2022. Għal aktar mistoqsijiet tista’ tikkuntatjana b’imejl fuq aacc_conferences@gov.mt jew billi ċċempel fuq 22788824. Ladarba tkun irreġistrajt, jekk jogħġbok agħtina ċans nipproċessaw l-applikazjoni u l-ħlas. Jekk  ma tirċeviex konferma fi żmien 10 t’ijiem mid-data tal-applikazzjoni, tiddejjaqx tikkuntatjana.

Ħlas għal reġistrazzjoni: €50
Studenti reġistrati full-time €40

Premju Nazzjonali Fil-Qasam Tad-Dimensja

Fis-26 ta’ Awwissu 2022, il-Ministeru għall-Anzjanità Attiva ħabbar it-tielet edizzjoni tal-Premjijiet Nazzjonali fil-Qasam tad-Dimensja.  Dawn il-premjijiet isiru biex jiċċelebraw u jirringrazzjaw il-ġesti altruwistiċi, d-dedikazzjoni, u s-sagrifiċċji kbar mwettqa minn persuni li jaħdmu f’kull settur tal-kura tad-dimensja. Fost dawn in-nies insibu professjonisti, membri tal-familja, u organizzazzjonijiet li jaħdmu u jieħdu ħsieb persuni bid-dimensja. Dawn il-premjijiet joħolqu wkoll aktar għarfien dwar il-kundizzjoni fost il-professjonisti u l-pubbliku…

Applikazzjoni għas-Servizzi għall-Anzjani

Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità għandu l-għan sabiex jippromovi anzjanità attiva kif ukoll kwalità ta’ ħajja aħjar għall-anzjani. Id-dipartiment jipprovdi diversi servizzi ta’ sapport u kura tas-saħħa permezz ta’ kura personalizzata li tiffoka fuq benefiċċji tanġibbli u kura sostenibbli fit-tul. Id-dipartiment jipprovdi wkoll servizzi fil-komunità bħala parti mill-impenn tiegħu sabiex ikompli jagħti sapport lill-anzjani li jgħixu fil-komunità u b’hekk jipposponi l-bżonn li jidħlu għal kura fit-tul. 

Kura tad-Dimensja fid-Dar

Dan il-kors huwa maħsub għal dawk il persuni li joffru kura lil membri tal-familja, qraba u ħbieb bid-dimensja. It-terminu “persuniali toffri kura lil tal-familja” jirreferi għal dawk il-persuni li jieħdu ħsieb il-qraba u dawk l-aktar għal qalbhom u ma jitħallsux formalment għas-servizz li jagħtu. Ir-riċerka stabbiliet li l-biċċa l-kbira tal-kura hija pprovduta minn dawn il-persuni li joffru kura lil tal-familja. Waħda mill-għanijiet tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Dimenzja ta’ Malta 2013-2020, hija li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ individwi li jgħixu bid-dimensja, il-persuni li joffru kura u l-membri tal-familja tagħhom. Ikseb aktar informazzjoni permezz ta’ din il-link.

iSupport għad-Dimensja

iSupport huwa kors ta’ għajnuna, imfassal mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO). Dan il-programm edukattiv onlajn huwa għal dawk li jieħdu ħsieb persuni bid-dimensja, u huwa disponibbli mingħajr ħlas. Il-kors għandu 5 taqsimiet u jieħu madwar 7 sigħat biex jitlesta kompletament. Meta tirreġistra fil-kors, tkun tista’ tagħżel li tagħmel it-taqsimiet u l-lezzjonijiet kollha konsekuttivament, jew tagħżel li tagħmel il-lezzjonijiet li huma l-aktar rilevanti għalik. Il-lezzjonijiet kollha jikkonsistu f’qari qasir, eżempji deskrittivi u diversi eżerċizzji. Min ikun qed jagħmel il-kors se jkun qed jirċievi feedback waqt li jkun qed jaħdem l-eżerċizzji. Jinħareġ iċ-ċertifikat meta il-parteċipant ilesti t-taqsimijiet u l-eżerċizzji kollha, flimkien mal-istħarriġ fuq il-kors.

Applikazzjoni għall-Kustodja

Skond il-liġi (Artikolu 189 (3) tal-Kodiċi Ċivili u l-Artikolu 521 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili), it-talba għall-Kustodja tista’ ssir minn:

  • kull persuna b’diżabilità jew diżordni mentali li tixtieq li jinħatar Gwardjan
  • konjuġi ta’ persuni b’diżabilità jew diżordni mentali
  • qraba ta ‘persuni b’diżabilità jew diżordni mentali
  • l-Avukat Ġenerali, sakemm it-talba ma ssirx minn xi persuna oħra

Persuna tista’ tapplika għall-Kustodja billi tniżżel u timla Applikazzjoni u Rapport Mediku.

Jekk teħtieġ għajnuna biex tifhem u  timla l-applikazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-Reġistratur tal-Bord dwar il-Kustodja.​

Programm ta' Attivitajiet għall-Anzjani

Dan il-programm ta’ 8 sessjonijiet  huwa mmirat lejn dawk l-anzjani li jixtiequ jiltaqgħu ma’ anzjani oħra, isiru jafu iżjed fuq suġġetti varji, inkluż l-Istorja ta’ Malta, u jżuru postijiet ta’ interess. Dawk l-anzjani li għandhom 60 sena jew iżjed u li jixtiequ jieħdu sehem f’dawn l-attivitajiet huma mistiedna jibgħatu l-applikazzjoni billi jikklikkjaw fuq il-buttuna fil-ġenb ‘APPLIKA HAWN’. Għal iktar informazzjoni wieħed jista’ jara l-programm billi tikklikkja fuq il-buttuna fil-ġenb ‘AQRA AKTAR’, jew tikklikkja hawn, jew iċempel fuq 21650940. L-applikazzjonijiet jagħlqu ġimgħa qabel kull attività.

*Dan il-proġett huwa proġett pilota u se jkun miftuħ għall-anzjani li joqogħdu fir-regjun tal-Port,Punent, Nofsinhar u Għawdex.