Navigate Up
Sign In

Skopri l-Kura fil-Komunità u s-Servizzi li tista’ tkun intitolat għalihom....

​                                     EN Flag.png

Il-missjoni tagħna hi li nipprovdu kura fil-komunità u s-servizzi li jaqdu l-ħtiġijiet tal-pubbliku. Sabiex tkun taf jekk inti, jew membru tal-familja, jista’ jkun eliġibbli għal xi wieħed mis-servizzi u kura fil-komunità, jekk jogħġbok ara l-informazzjoni fuq din il-paġna. L-informazzjoni pprovduta hija relatata mal-kura fil-komunità u s-servizzi amministrati minn Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità.
 
Din l-informazzjoni hi ntiża sabiex isservi bħala gwida ġenerali biss u m’għandiex tiġi ttrattata bħala dikjarazzjoni kompluta u  awtorevoli tal-liġi. Sar kull sforz sabiex jiġi żgurat illi l-informazzjoni hija korretta fid-data murija. L-informazzjoni hija ppreżentata f'lingwaġġ ta’ ġeneru inklużiv. Madanakollu, kull referenza għal ġeneru partokolari hija użata fejn, jew jinħass li hija l-aktar xierqa.​
​​
 
Kura fil-Komunita.png

Is-Servizz ta’ Ġerjatrija fil-Komunità

Is-Servizz ta’ Psikjatra fil-Komu​nità ​​​​
Dementia Activity Centre
​​Dementia Intervention Team​​​
Domiciliary ​Caring​​
Domiciliary Nursing​
Is-Servizz ta’ Occupational Therapy
Is-Servizz ta’ Fiżjoterapista
​​Is-Servizz ta’ Podjatrija​
Respite fid-Dar
​​Respite Residenzjali
​​Social Work​
Testijiet Mediċi b’xejn għal Kundizzjonijiet tal-Widnejn, Imnieħer u Griżmejn (ENT) u Testijiet tas-Smigħ​​
Services.png
​​Ċentri għall-Anzjanità ​​​​Attiva​
​​​Continence Service​​​
​​​Għajnuna fid-Dar (H​ome Help Service)​​
Handyman Se​rvice​​​
​Is-servizz Dijetetiku
Meals on Wheels
Night Shelter​​
Servizz ​Silver T​​
Skema Carer at Home​
Teħid ta’ Demm​​
Telecare+
Telecare on the Move​
Telephone​ Rent Re​bate​​​
​​​​​